Aktuellt

Tisdagen den 3/4 kommer laboratoriet vara obemannat mellan klockan 10.15 och 14.30. Under denna tid kan inte obduktionsmaterial lämnas in. Material för bakterieundersökningar kan lämnas på pulpeten i receptionen, så kommer dessa tas omhand senare under eftermiddagen.