Om Animalycen

Animalycen AB bildades i oktober 2016 av veterinärerna Hanna Arosenius och Kerstin Ortman. Bolaget tog 2017-01-01 över Eurofins Agro Testing Sweden AB:s veterinärmedicinska diagnostiska laboratorium i Skara. Verksamheten har sin grund i det laboratorium som sedan lång tid tillbaka funnits i samma lokaler på SLU:s campusområde i Skara.

Animalycens affärsidé är att tillhandahålla veterinärmedicinsk diagnostik i form av obduktioner och klinisk bakteriologi. Vi vill genom vårt arbete, där kvalitet och kundnytta alltid står i fokus, bidra till en god djurhälsa och en ansvarsfull antibiotikaanvändning.

Våra bakteriologiska undersökningar  är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025.