GDPR

Hantering av personuppgifter / GDPR

  • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder och kunna bedriva vår verksamhet.
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlar in.
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.

Har du frågor som rör behandlingen av personuppgifter kan du kontakta oss.