Fallbeskrivning

Sjukdomshistoria

I början av maj i en mellansvensk di-kobesättning har flera välvuxna kalvar dött utan föregående symptom. Kalvarna togs ut på bete några dagar innan. Vissa kalvar går lite stelt.

Makroskopisk undersökning

Kalven var i gott hull, ögonen var något insjunkna. En ökad kärlteckning sågs generellt i kroppen. I hjärtat sågs en dilaterad vänster kammare med en förtunnad kammarvägg. Rikligt med relativt väl avgränsade vita stråk sågs under hjärtats innerhinna (endokardiet) samt inne i muskulaturen, framför allt i vänster kammare. I muskulaturen i frambenen sågs relativt väl avgränsade områden med ljus och torr vävnad.

Mikroskopisk undersökning

Utfördes vid SVA och visade en akut-kronisk hjärtmuskel- och muskeldegeneration av den art som ses vid brist på selen/vitamin E.

Kommentar

Djurägaren kontaktades angående den starka misstanken om brist på selen/E-vitamin redan på eftermiddagen samma dag som obduktionen utfördes och behandling av de kvarvarande kalvarna kunde omedelbart sättas in.