Bakteriologi

Animalycen AB kommer att avvecklas per 31/12 2018. För att alla uppdrag ska kunna avslutas är fredagen den 14/12 sista dagen som i tar emot kliniska bakteriologiska prover och salmonellaprover för övervakning.