Bakteriologi

Vid infektioner hos djur bör om möjligt aktuellt agens påvisas genom laboratorieundersökning. Detta är speciellt viktigt vid terapisvikt, recidiv och andra tillfällen när antibiotikaresistens kan misstänkas. Infektioner som uppstår post-operativt bör alltid provtas. Antibiotika är många gånger livräddande inom både human- och veterinärmedicin. Ett av de stora hoten mot framtida folk- och djurhälsa är ökningen av antibiotikaresistens, vilket gör en ansvarsfull användning av antibiotika nödvändig.

Vi utför allmänna (aeroba, anaeroba och mikroaerofila) bakteriologiska undersökningar och resistensbestämning med mikrodilution (VetMIC, enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)) och salmonellaundersökningar. Vi är ackrediterad enligt ISO/IEC 17025.

Vi hjälper gärna till om du har frågor om provtagningsmetodik eller -resultat. Hos oss får du alltid direktkontakt med en veterinär när du ringer.

Du kan kontakta oss för att få vår prislista. Provtagningsmaterial och portofria kuvert ingår i analyspriset. Här är vår provremiss.