Välkommen till Animalycen

Remiss bakteriologi alla djurslag och obduktion sällskapsdjur

PDF-formulär för remiss bakteriologi alla djurslag och obduktion sällskapsdjur

Ladda ned

Remiss obduktion lantbrukets djur

PDF-formulär för remiss obduktion lantbrukets djur

Ladda ner

Kontakta oss

Behöver du komma i kontakt med oss eller veta vår adress?

Kontakt